Monthly Archives: martie 2019

ApEC solicită amendarea Proiectul de lege prin care profesorii ar putea fi examinați psihiatric

57D2D298-8618-46F3-8CAA-A3ECCD0EF2B0Alianța pentru Educație de Calitate (formată din Consiliul Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar, Federaţia Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ și Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER) solicită amendarea proiectului de lege Pl-x nr. 79/2019 deoarece, prin adoptarea acestuia, ar crea mai multe probleme în sistemul de învățământ. În loc să caute soluțiile pentru aplanarea conflictelor de la nivelul unităților de învățământ, parlamentarii deschid „cutia Pandorei“ și dau posibilitatea tuturor să ceară examene medicale pentru angajații din școli. Astfel, spre exemplu, se poate ajunge la situații în care orice persoană poate cere un examen psihiatric pentru un cadru didactic exigent.

Proiectul aduce și alte modificări, care sunt în defavoarea învățământului. Astfel:

 • Prin modificarea de la alin. (5) al art. 234 se elimină incompatibilitățile cu demnitatea funcției didactice reglementate expres în actualul text al legii educației – ceea ce este inadmisibil.
 • Modificarea de la art. 280 alin. (3) limitează dreptul la petiție, în condițiile în care se propune reglementarea expresă a instituțiilor la care se pot înregistra sesizări: numai la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ pentru faptele săvârşite de personalul acesteia; numai la secretariatul inspectoratului şcolar pentru fapte săvârşite de directori/ directori adjuncți/ inspectori școlari; numai la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale pentru fapte săvârşite de personalul de conducere din inspectoratele şcolare şi personalul de îndrumare, de control şi de execuţie din cadrul MEN. Practic, cercetarea disciplinară este condiționată de înregistrarea sesizării strict în modalitatea propusă. În consecință, dacă o persoană ar sesiza ministerul cu privire la fapte săvârșite de un cadru didactic dintr-o unitate de învățământ, prin efectul noilor prevederi, nu s-ar putea declanșa cercetarea disciplinară.
 • Alin.(31) propus a fi introdus la art. 280, va genera dificultăți de realizare a cercetării disciplinare, în condițiile în care, se folosesc 2 sensuri diferite ale noțiunii de „cercetare prealabilă”, ceea ce contravine și dispozițiilor art. 37 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.  Textul este vag, neprecizându-se care dintre organele de conducere ale „instituției abilitate” va realiza o asemenea „cercetare prealabilă”; de asemenea, nu se are în vedere faptul că nu toate „instituțiile abilitate” la care se referă proiectul de lege au ca organ de conducere un consiliu de admnistrație, astfel încât și, sub acest aspect, nu este necesară introducerea alin. (31)
 • Completarea de la art. 280 alin. (4) lit. b)  nu ține seama de faptul că în condițiile Legii nr.62/2011 a dialogului social, personalul de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat are dreptul de a fi membru de sindicat; mai mult, propunerea de introducere a lit. b1), fără a se proceda la modificarea art. 88 alin. (4) din Legea nr. 1/2011,  nu se justifică. Inițiatorii nu au avut în vedere faptul că, o parte dintre personalul contractual al inspectoratelor școlare este personal nedidactic (căruia îi sunt aplicabile prevederile Codului muncii), iar restul categoriilor de personal angajat al inspectoratelor școlare – încadrat pe funcții de îndrumare și control este deja supus prevederilor speciale ale Legii nr. 1/2011; mai mult, se îngrădește dreptul la apărare de către organizațiile sindicale al personalului contractual din inspectoratele școlare.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că amendarea acestui proiect, după o discuție cu specialiștii în educație, este obligatorie. De asemenea, în condițiile în care urmează să începem negocierile pentru o nouă lege a educației, credem că o astfel de inițiativă nu este oportună în acest moment, ea putând fi integrată în noul act normativ.

Informare privind dezbaterea între reprezentații directorilor și MEN

 

B5F5E195-2AB4-4A10-89C8-9E192D99E4C5

Luni, 04.03.2019, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, a organizat dezbaterea cu tema „Îmbunătățirea managementului unităților de învățământ – prioritate pentru partenerii de dialog social”. La această dezbatere, din partea Ministerului Educației Naționale au participat doamna ministru Ecaterina Andronescu și domnul Secretar de Stat Ionel Florian Lixandru. De asemenea, la invitația federației noastre, a participat și domnul profesor universitar doctor Dragoș Iliescu de la Universității București – Facultatea de Psihologie și Științele Educației. La această acțiune au fost prezenți peste 100 de directori și lideri sindicali de la sindicatele afiliate la FSLI, atât din țară, cât și din cele șase sectoare ale Municipiului București.

Temele de pe ordinea de zi a dezbaterii au fost:

 1. Starea de bine în școlile din România – impactul asupra cadrelor didactice, al elevilor și mediului educațional – Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu;
 2. Identidficarea lacunelor sistemului managerial actual. Mijloace și soluții de remediere;
 3. Propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ care reglementează funcționarea sistemului de învățământ preuniversitar;
 4. Eficientizarea activității didactice – metode și instrumente.
 1. Domnul profesor univ. dr. Dragoș Iliescu a prezentat celor prezenți platforma BRIO prin care directorii pot avea o imagine clară asupra performanței unității de învățământ la nivelul unui an școlar pentru profesori, elevi, unitate de învățămât. Utilitatea platformei este dată de tipul de întrebări standardizate, care pot genera informațiile de care au nevoie managerii unităților de învățământ, profesorii, elevii și părinții elevilor prin analize și comparații care pot fi accesate în deplină siguranță de fiecare participant. Rapoartele generate automat pentru unitatea școlară pot fi utilizate de manageri/Consiliile de administrație/Consiliile profesorale ale școlii prin identificarea stresorilor care afectează starea de bine și pentru soluții de îmbunătățire care să conducă la obținerea stării de bine la nivelul întregii instituții.
 2. Președintele Simion Hancescu a prezentat demersurile FSLI pentru modificarea punctului 16 din anexa 2 a Legii 153/2017 care prevede acordarea sporului de solicitare neuropsihică de 10 % doar pentru personalul didactic de predare, ceea ce a condus la multe nemulțumiri în sistemul de învățământ. Astfel, la solicitarea FSLI, a fost introdusă în Senatul României inițiativa legislativă pentru modificarea Legii cadru nr. 153/ 2017 cu un articol unic după cum urmează:
 1. Domnul Secretar de Stat, Florian Lixandru a precizat că este în temă cu problemele directorilor și că, până la adoptarea inițiativei legislative de către Parlamentul României, la intervenția federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, s-au rezolvat următoarele probleme:
 • Acordarea majorării pentru dirigenția efectuată de directorii profesori pentru învățământ primar/ preșcolar care nu sunt degrevați;
 • Acordarea sporului de solicitare neuropsihică integral pentru directorii care nu sunt degrevați, precum și pentru cei care efectuează ore în regim de plata cu ora. De asemenea, pentru personalul didactic de predare din CJRAE/ CMBRAE se acordă sporul de 10%.
 • Acordarea majorării salariale pentru cei care lucrează cu clase în regim simultan, inclusiv pentru directorii nedegrevați care lucrează la simultan;
 • Nu mai există plafon în ceea ce privește numărul de ore, în regim de plata cu ora, plătite lunar;
 • Secretarul de Stat a precizat că pentru anul 2019, pentru cheltuielile de personal s-au alocat

Domnul Simion Hancescu face observația ca se impune revizuirea grilelor de salarizare din Legea nr.153/2017, în sensul majorării coeficienților de ierarhizare cu cel puțin 0.5, pentru fiecare funcție didactică de predare.

 Probleme aduse în atenție de directorii și liderii de sindicat prezenți

 • Există în prezent microbuze școlare fără șofer care nu pot fi utilizate, precum și o serie de angajați care nu pot fi plătiți deoarece nu există post aprobat pentru ei; Răspuns: În OUG nr. 48/2018 se va introduce un articol prin care autoritățile publice locale pot finanța posturi pentru personalul nedidactic angajat;
 • Referirea permanentă la costul standard afectează grav oferta școlară și calitatea în unitățile de învățământ;
 • S-a sesizat faptul că nu există cost standard și finanțare pentru învățământul primar suplimentar(în învățământul vocațional);
 • Cluburile și Palatele Copiilor au adus la cunoștință că nu își pot lua concediu în perioada vacanțelor, deoarece specificul activităților și calendarul competițional le impune să fie în activitate tocmai în acea perioadă. De aceea, s-a propus să efectueze concediile de odihnă, în perioada tezelor;
 • A existat propunerea ca, CSȘ-urile, să treacă în administrarea primăriilor, la fel ca școlile;
 • Nu există cabinete medicale și medici prezenți în timpul competițiilor sportive, deoarece nu are cine să îi plătească;
 • Finanțarea pentru echipamente și competiții nu a existat pentru CSȘ-uri în anul 2018. Fiecare s-a descurcat cum a putut.;
 • S-a solicitat rezolvarea problemei sportivilor de performanță școlarizați care nu beneficiază de finanțare, deoarece finanțarea se face la școala unde sunt înscriși;
 • Introducerea, în Centralizator, a ocupației „preparator fizic”. În prezent aceștia sunt plătiți ca necalificați, deși au studii superioare de specialitate;
 • Cadrele didactice din învățământul particular nu mai beneficiază de transfer în învățământul de stat. Răspuns: Aceasta este o prevedere din Metodologia pentru mișcarea personalului didactic care ține cont că examenul de titularizare în învățământul de stat este organizat la nivel național, ceea ce justifică restricția pentru personalul didactic din învățământul particular;
 • Proiectul ROSE se derulează foarte greu, finanțările sunt întârziate și nu pot fi achiziționate echipamentele;
 • Directorii școlilor mari se plâng că, deși au bani suficienți pentru finanțare, nu pot beneficia de aceștia conform legii, deoarece în fiecare an se iau din bugetul lor pentru finanțarea altor școli, ceea ce nu este normal;
 • Se solicită revenirea la indemnizația de conducere pentru directori;
 • Președintele FSLI, Simion Hancescu, precizează că trebuie revizuite criteriile de ierarhizare a unităților de învățământ, astfel încât să nu existe mai mult de 4 trepte de ierarhizare;
 • Au fost sesizate probleme cu privire la perioada de corigențe din acest an. Să se țină cont măcar pentru anul viitor;
 • Metodologia de organizare a sportului școlar permite participarea la competiții în fazele superioare doar dacă ai Asociație sportivă la nivelul unității;
 •  Se solicită precizări referitoare la cine va preda disciplina Educație socială, care la cls. a VIII- a, se numește „Educație economico-financiară”, din cadrul ariei „Om și societate”;
 • DSP nu trimite medici pentru competiții, examene, olimpiade. Calendarele competiționale se derulează, dar sunt nefinanțate;
 • Învățământul vocațional integrat nu beneficiază de bani la capitolul „bunuri și servicii”.

 Propuneri

 • Pentru gradația de merit, bugetarea să se facă separat de costul standard;
 • Directorii de licee tehnologice aduc la cunoștință că operatorii economici solicită facilități fiscale care să îi motiveze să investească în dezvoltarea învățământului dual. Domnul secretar de stat informează că toate cheltuielile pe care le fac operatorii economici: cheltuieli cu hrana elevilor, bursele și transportul, sunt deductibile fiscal;
 • Directorii din învățământul tehnologic salută structura anului școlar, întrucât se egalizeaza șansele și pentru acești copii, mulți dintre ei refuzând liceul tehnologic și pentru durata prea mare a cursurilor;
 • Când se calculează performanța unei unități, să se țină cont dacă un elev a fost admis cu media 2 și a ajuns la media 6;
 • Dna ministru Ecaterina Andronescu menționează că, în legea învățământului preunivesitar, trebuie introduse abordări diferențiate. De exemplu: școala care are rezultate foarte bune să dobândească autonomie. Curriculumul școlar trebuie să fie și el diferențiat. În prezent, școlile sunt extrem de polarizate. Trebuie să găsim o formulă prin care să măsurăm progresul școlar;
 • Doamna ministru îi îndeamnă pe managerii de unități să aibă puterea și determinarea de a fi vectori de opinie în alegerea școlilor românești, în detrimentul celor internaționale. De asemenea, anunță că săptămâna viitoare va fi finalizat primul capitol din Legea învățământului preunivesitar, care cuprinde viziunea asupra sistemului de învățământ preuniversitar și obiectivele pentru fiecare ciclu de învățământ.
 • De asemenea, doamna ministru precizează că susține bacalaureatul diferențiat și o rută de profesionalizare care să îi permită elevului să acceadă către învățământul superior, ulterior;
 • Se suține că o lege a educației trebuie făcută astfel încât să fie valabilă cel puțin pe 30 de ani;
 • Reducerea colectivelor cu 2 elevi pentru 1 elev cu CES integrat;
 • Consilierii școlari să îi consilieze în mod obligatoriu și pe părinții care au copii cu CES;
 • În prezent, în învățământ, sunt utilizate teste neomologate pentru evaluarea acestor copii;
 • Nu sunt eficiente evaluarile la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, precum și cele introduse în timpul anului școlar, așa s-a decis evaluarea la clasa a -VII-a, în acest an școlar;
 • Doamna ministru spune că evaluările la clasa a II- a și a IV-a nu sunt deloc valorificate de profesorii pentru învățământ primar, iar vorbitorii au susținut că, la clasa a II-a evaluările se dau la finalul lunii mai, când nu mai există posibilitatea unei intervenții remediale, iar la clasa a IV- a este o evaluare de sistem, care ar trebui să genereze modificări/ adaptări la Curriculumul Național, astfel încât să fie înlăturate exagerările, greșelile științifice sau cunoștințele care depășesc nivelul de înțelegere al școlarilor mici.

Alte probleme propuse

 • Necesitatea schimbării programelor școlare, care trebuie să fie flexibile și adaptate la nou;
 • Regândirea formării inițiale a viitorilor profesori;
 • Introducerea uniformei școlare, ca semn distinctiv pentru fiecare școală;
 • Eliminarea profesorului de serviciu;
 • Renunțarea la efectuarea de căte cadrele didactice a efectuării recensamântului elevilor;
 • Schimbarea modului în care se face acreditarea de către ARACIP, în sensul eliminării birocrației, propunere susținută și de ministrul educației;
 • Președintele FSLI, Simion Hancescu, solicită să se facă toate demersurile pentru asigurarea pazei în școli, având în vedere că există cadrul legislativ care impune acest lucru, dar nu se respectă.

Așa cum reiese din această informare, nu s-au primit răspunsuri la multe întrebări. Sperăm ca Ministerul Educației Naționale să găsească soluții la toate aceste probleme ridicate în cadrul acestei dezbateri.

.

1 MARTIE

57A9A30D-046F-4876-BFFB-6D435894691E

Vă doresc o primăvară plină de energie, entuziasm și renaștere în spiritul    Echipei SLI Bacău!

BIROUL OPERATIV

Președinte,

George PURCARU