Despre noi

Poate că ești un artist ce ar dori să se prezinte și să-și prezinte lucrările aici sau poate ai o afacere căreia i-ai putea descrie aici scopul.

Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău este o organizaţie profesională constituită pe baza adeziunii libere a organizaţiilor de sindicat din unităţile de învăţământ de pe teritoriul judeţului Bacău.

S.L.I. Bacău este o organizaţie fără caracter politic, având caracter autonom, independent şi nefiind subordonată nici unui alt factor sindical, politic sau administrativ.

Activitatea S.L.I. Bacău prezintă câteva domenii prioritare:
– informarea activului sindical şi a membrilor organizaţiilor de bază;
– relaţia cu structurile administrative specializate: Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, conducerilor unităţilor de învăţământ, structurile administrative ale autorităţilor locale: primari şi consilierii comisiilor de învăţământ ale consiliilor locale şi consiliului judeţean;
– activitatea de reprezentare în organismele specifice locale şi în structurile sindicale locale şi naţionale.
De asemenea, S.L.I. Bacău desfăşoară activităţi economice în sprijinul membrilor de sindicat.

Principalele activităţi desfăşurate de sindicat sunt:
– negociere: drepturi salariale, încheierea contractelor colective de muncă;
– mediere / conciliere / arbitraj în cazul conflictelor de muncă din cadrul unităţilor şcolare;
interpelare;
– activităţi de protest, demonstraţie, pichetare, miting de protest, grevă de avertisment, grevă generală;
– participare la elaborarea proiectelor de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ în domeniul învăţământului preuniversitar, respectiv pentru modificarea şi completarea acestora în baza prevederilor legale în vigoare;
– sesizare a organelor de justiţie şi formulare a acţiunilor în instanţă în numele membrilor de sindicat în situaţia încălcării drepturilor şi libertăţilor sindicale şi profesionale prevăzute de legislaţia în vigoare, dar şi a celor prevăzute în Convenţiile Internaţionale Ratificate din România;
– reprezentare a intereselor membrilor de sindicat la nivel local, municipal şi naţional prin membrii pe care-i are în: Comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean, Comisia de Dialog Social de la nivelul Prefecturii Bacău, Comisia de mobilitate a personalului didactic, Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ, Comisia de Autorizare a furnizorilor de reconversie profesională din cadrul Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Bacău, Comisia Judeţeană din cadrul D.M.P.S. Bacău privind acreditarea în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii, Colegiul de Disciplină de pe lângă I.S.J. Bacău, Comitetul Local de dezvoltare a Parteneriatului Social în Învăţământul Profesional şi Tehnic al judeţului Bacău, Consiliul Consultativ al A.J.O.F.M. Bacău, Consiliul Consultativ Tripartit la nivel teritorial din cadrul I.T.M. Bacău;
– participare la activităţi de monitorizare a: mobilităţii a personalului didactic, concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante, concursurilor de acordare a gradaţiei de merit, concursurilor pentru ocuparea posturilor de director, director adjunct din unităţile de învăţământ, inspector şcolar sau oricăror alte concursuri la care participă salariaţii din învăţământul preuniversitar;
activităţi de formare a liderilor de sindicat (formare profesională, management educaţional, formare sindicală, legislativă);
– activităţi privind asistenţa socială (acordare bilete de odihnă şi tratament, ajutoare sociale);
– informare cetăţenească şi profesională (prin intermediul sistemului organizatoric, publicaţia „Agora”, site, apariţii mass-media);
– activităţi de imagine şi popularizare a activităţii (prin prezenţa liderilor în presă, audio-video, informarea presei).

Poate că ești un artist ce ar dori să se prezinte și să-și prezinte lucrările aici sau poate ai o afacere căreia i-ai putea descrie aici scopul.