Arhive blog

Proiect – Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educație

Ședința Biroului Operativ al FSLI, la care a participat ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu și secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, Florian Lixandru.

Demersuri FSLI privind acordarea indemnizației de hrană începând cu 01.12.2018!!!

Aşa cum FSLI a susţinut, fişa de activitate lunară pe care cadrele didactice erau obligate să o completeze, în situaţia în care prestau activitate la plata cu ora, s-a dovedit a fi o nouă şi inutilă formă de birocratizare pentru personalul de predare. Ca urmare a acțiunilor întreprinse de către Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, atât articolul 7 alin. 2, din Normele metodologice privind întocmirea proiectului / planului de încadrare a personalului didactic şi încadrarea în regim de plata cu ora (OMEN 4165/2018), cât şi Anexa 3 (care conţinea această fişă), au fost abrogate prin OMEN 5350 / 24.10.2018. În consecinţă, pentru activitatea desfăşurată în regim de plata cu ora, nu mai este necesară întocmirea unei fişe de activitate lunară.

OMEN 5350/2018 pentru modificarea OMEN 4165/2018! Anexa 3 (fisa de activitati pentru plata cu ora) a fost abrogata! De asemenea a fost abrogat si art. 7 alin.4 care a provocat unele neintelegeri privind invoirile colegiale!!!

ADRESĂ FSLI CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI – ANULAREA OMEN NR.4884/2018