Skip to main content

În data de 29 noiembrie 2023, a avut loc prima întâlnire a echipei de management în cadrul proiectului Erasmus+ ,,DigitalCRAFT: Enhancing Vocational Skills Through Design Thinking and Graphic Design” (Nr. contract: 2023-1-RO01-KA210-VET-000166913), implementat de SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL JUDEȚULUI BACĂU (SLI BACĂU) în calitate de coordonator și UN-LAB S.N.C. di Broncolo Luca e Bussotti Antonella PERUGIA, ITALIA în calitate de partener.

Întâlnirea de debut s-a concentrat pe prezentarea celor 2 parteneri și a echipei de experți, prezentarea activităților proiectului, agrearea aspectelor organizatorice și de comunicare între parteneri, precum și proiectarea derulării activităților proiectului. Au fost prezentate echipele de proiect cu roluri în implementarea proiectului, fiind oferite informații cu privire la pregătirea profesională și experiența specifică în domeniu a acestora, au avut loc discuții pe marginea modului de organizare și derulare a activităților de management aferente proiectului, au avut loc discuții și analize pe marginea bugetului alocat pe fiecare activitate din cadrul proiectului.

Beneficiile cooperării cu partenerii transnaționali, SLI BACAU și UN/LAB, pentru a atinge obiectivele proiectului includ si accesul la perspective și expertiză, schimbul de bune practici și resurse educaționale, încurajarea inovării și a transformării digitale, precum si adoptarea unor metode de predare și instrumente digitale inovatoare.

Close Menu
☏ 0234.523.711
✉ secretariat@slibacau.ro